Sprong over Het IJ

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Ams­ter­dam gedis­cussieerd over mogelijke bouwkundi­ge verbindin­gen tussen de zuidelijke en noordelijke IJ-oev­ers. Sinds enkele jaren is Ams­ter­dam-Noord volop in ontwik­kel­ing, wat de vraag naar betere oev­erverbindin­gen urgen­ter maakt dan ooit. Ondanks de komst van de Noord-Zuidli­jn, is het in de spit­suren drin­gen op de ponten.

 

Eind juni 2020 heeft de Advi­escom­missie Oev­erverbindin­gen onder lei­d­ing van Alexan­der D’Hooghe, hoogler­aar urban­isatie aan de Uni­ver­siteit Leu­ven, een nieuw advies uit­ge­bracht. Het voors­tel adviseert twee bruggen, een voet­ganger­stun­nel en nieuwe ponten.

Ga mee op een fiet­s­tour langs de IJ-oev­ers om de locaties van bestaande en gep­lande oev­erverbindin­gen te bekijken!

Tij­dens de tour legt een archi­tect uit het architour-team de his­torische achter­gron­den en stedelijke samen­hang uit, laat plan­nen zien en stelt toekomstscenario’s voor.

Ook zal er ruim gele­gen­heid zijn voor discussie.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Sprong over Het IJ

  • Bestaande pon­taan­landin­gen Ams­ter­dam-Cen­traal: IJplein­veer, Buik­sloter­wegveer, NDSM-veer

  • Haparan­dadam: locatie voor een nieuwe brug?
  • Pontsteiger en Distelwegveer
  • over­steek naar NDSM
  • project Bin­nen­ring
  • over­steek met de Oostveer
  • Pont Sluis­bu­urt
  • pontverbind­ing in het ver­lengde van de Jan Schaefferbrug

Meer Tours in Amsterdam