Con­tact / Aan­vraag

Con­tact

Wij zijn vaak op tour en kun­nen niet altijd de tele­foon opne­men. Maar emails wor­den zo spoe­dig moge­lijk beant­woordt.

Gui­ding Archi­tects in the Nether­lands
Peperstraat 7
NL – 1011 TJ Amsterdam

 

info@architour.nl
t +31–6‑12464628

 

KvK Amsterdam 71387331
BTW NL858696113B01

 

Aan­vraag

architour orga­ni­seert tours voor groe­pen. Bent u in een open tour geïn­te­res­seerd? Deze vind u bij City­loop, ons merk voor open tours en pri­vé tours voor klei­ne groe­pen in Amsterdam.

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.