con­tact / aan­vraag

Con­tact

Wij zijn vaak op tour en kun­nen niet altijd de tele­foon opne­men. Maar emails wor­den zo spoe­dig moge­lijk beant­woordt.

Gui­ding Archi­tects in the Nether­lands
Peperstraat 7
NL – 1011 TJ Amsterdam

 

info@architour.nl
t +31–6‑12464628

 

KvK Amsterdam 71387331
BTW NL858696113B01

 

Aan­vraag

architour orga­ni­seert tours voor groe­pen. Onze eni­ge open tour voor indi­vi­du­e­le deel­ne­mers is de Talk & Walk (alleen in het zomer­sei­zoen).