Con­tact / Aanvraag

Con­tact

Wij zijn vaak op tour en kun­nen niet altijd de tele­foon opne­men. Maar emails wor­den zo spoe­dig moge­lijk beantwoordt.

Gui­ding Archi­tects in the Nether­lands
Utrecht­sedwars­straat 30B
1017 WG Amsterdam

 

info@architour.nl
t +31–6‑12464628

 

KvK Amsterdam 71387331
BTW NL858696113B01

 

Aan­vraag

Open tours voor indi­vi­du­ele deel­ne­mers zijn online te boe­ken en hoe­ven niet aan­ge­vraagd te wor­den. Hier vindt u een actu­eel overzicht.