Contact / Aanvraag

Contact

Wij zijn vaak op tour en kun­nen niet alti­jd de tele­foon opne­men. Emails beant­wo­or­den wij zo spoedig mogelijk.

Guid­ing Archi­tects in the Nether­lands
Utrechtsed­warsstraat 30B
1017 WG Amsterdam

 

info@architour.nl
t +31–6‑12464628

 

KvK Ams­ter­dam 71387331
BTW NL858696113B01

 

Aanvraag

We organ­is­eren pro­gram­ma’s voor groepen en bieden meestal geen tours voor indi­vidu­ele deel­ne­mers aan.

 

Voor privé tours voor kleine groepen, zie City­loop.