Audiotours in Amsterdam

Wan­del door een inter­es­sant gebied in de stad en beluis­ter uit­leg over gebouwen en pro­jecten! Onze audio­tours in Ams­ter­dam zijn geheel gratis te beluisteren.

 

Wij vertellen de ver­halen achter de gebouwen. Ervaar meer over his­torische en actuele ontwik­kelin­gen neem ken­nis van de argu­menten en dilemma’s achter stedelijke vraagstukken.

 

Deze tours wor­den u aange­bo­den door Stads­deel Ams­ter­dam Cen­trum en diverse BIZen in Amsterdam.

Audiotours van architour

Wijken in het Centrum

Wallen

Zuidelijke Gracht­en­gordel

West­elijke Eilanden

Nieuw­mark­t­bu­urt

West­elijke Grachtengordel

Oost­elijke Eilanden

Straten in Amsterdam

Audio­tour Dam

Audio­tour Rokin

Audio­tour Nes

Audio­tour Damrak

Audio­tour Kalverstraat

Audio­tour Vijzelstraat

Audio­tour Beethovenstraat