Guiding Architects

architour is lid van Guid­ing Archi­tects, het inter­na­tionale netwerk voor pro­fes­sionele archi­tec­tu­ur tours. Alle leden bieden pro­fes­sioneel geor­gan­iseerde archi­tec­tu­ur tours aan, geleid door lokale archi­tecten. Elk bedri­jf heeft een port­fo­lio met tours naar de archi­tec­tonis­che high­lights van de des­ti­natie, maar ontwikkelt ook rondlei­din­gen op maat.

 

 

Feed­back op een tour? Vul het Guid­ing Archi­tects feed­back for­muli­er in!

Guiding Architects

Guiding Architects Destinaties

Guid­ing Archi­tects organ­iseert archi­tec­tu­ur­rondlei­din­gen in:

Abu Dhabi – Ams­ter­dam – Barcelona – Bel­gra­do – Berli­jn – Bil­bao – Boedapest  – Doha – Dubai – Frank­furt – Glas­gow – Grana­da – Graz – Ham­burg – Istan­bul –Keulen – Kopen­hagen – Lau­sanne – Liss­abon – Ljubl­jana – Madrid – Milan – München – New York – Oslo – Par­i­js – Por­to – Rio de Janeiro – Rot­ter­dam – San­ti­a­go de Chile – Sevil­la – Stuttgart – Syd­ney – Tel Aviv – Turi­jn – Valen­cia – Venetie – Wenen – Zürich

Meer infor­matie over onze activiteit­en? Abon­neer de Guid­ing Archi­tects newsletter!