Audiotours in Almere

Beleef Almere in drie audio­tours! Wij nemen u mee door het stad­s­cen­trum, rond het Weer­wa­ter en naar de Flo­ri­ade Expo 2022.

 

 

Een archi­tect of archi­tec­tu­urhis­tori­cus uit ons team vertelt het ver­haal achter de gebouwen. Over het ontstaan van de pold­er­stad, over de open­bare ruimte rond het Weer­wa­ter, maar ook over de per­ma­nente en tijdelijke gebouwen op de Flo­ri­ade. Alles wat je nodig hebt is een smart­phone en oordopjes!

 

 

De tours wor­den u aange­bo­den door de Kun­stlin­ie.

Audiotours van architour

Almere-Cen­trum

Rond­je Weerwater

Flo­ri­ade Expo 2022