Architectuur-Tours in Nederland

Architectuur-tours

architour organ­iseert sinds 2004 pro­fes­sionele archi­tec­tu­ur rondlei­din­gen  in Ams­ter­dam, Rot­ter­dam en andere ste­den, samengesteld en geleid door ervaren architecten.

…en meer

Wij kun­nen vele extra’s rege­len die uw tour tot een unieke ervar­ing mak­en: interieurbe­zoeken, meet-ups en pre­sen­taties, lezin­gen & talks,  din­ers op prachtige locaties.

contact

Laat ons weten wat we voor u kun­nen doen! We antwo­or­den bin­nen 48 uur en sturen u graag een offerte en een per­soon­lijk programmavoorstel.

Amsterdam 

Klik hier 

Rotterdam 

Klik hier 

Tours op Maat 

Bij­zon­dere wensen? Wij stellen het ide­ale pro­gram­ma voor u samen! 
Contact 

Audiotours 

Klik hier 

Architectuur-tours met architour zijn informatief en vermakelijk. Wij geven inzicht in moderne architectuur en hedendaags bouwen in Nederland!

Waarom architour?

Feedback van klanten

5/5