Architectuur-Tours in Nederland

Architectuur-tours

archi­tour organ­iseert sinds 2004 pro­fes­sionele archi­tec­tu­ur-tours  in Ams­ter­dam, Rot­ter­dam en andere ste­den, samengesteld en geleid door ervaren architecten.

…en meer

We bieden ook virtuele tours, audio­tours, geven lezin­gen en hebben een leuke archi­tec­tu­urquiz ontwikkeld, dat je online of offline, in teams of indi­vidueel spe­len kan.

contact

Laat ons weten wat we voor u doen kun­nen! We antwo­or­den bin­nen 48 uur en sturen u graag een offerte en een per­soon­lijk programmavoorstel.

Tours in Amsterdam 

Klik hier 

Tours in Rotterdam 

Klik hier 

Tours op Maat 

Bij­zon­dere wensen? Wij stellen het ide­ale pro­gram­ma voor u samen! 
Contact 

Audiotours 

Klik hier 

Architectuur-tours met architour zijn informatief en leuk. Krijg inzicht in moderne architectuur en hedendaags bouwen in Nederland!

Waarom architour?

Feedback van klanten

5/5