Architectuur-Tours in Nederland

Architectuur-tours

archi­tour organ­iseert sinds 2004 pro­fes­sionele archi­tec­tu­ur-tours  in Ams­ter­dam, Rot­ter­dam en andere ste­den, samengesteld en geleid door ervaren architecten.

…en meer

We bieden ook virtuele tours, audio­tours, geven lezin­gen en hebben een leuke archi­tec­tu­urquiz ontwikkeld, dat je online of offline, in teams of indi­vidueel spe­len kan.

contact

Laat ons weten wat we voor u doen kun­nen! We antwo­or­den bin­nen 48 uur en sturen u graag een offerte en een per­soon­lijk programmavoorstel.

Onze architectuur-tours zijn informatief en vermakelijk. Wij stellen het beste programma voor u samen en maken alle reserveringen. Tijdens de tours brengen we onze vakkennis over moderne architectuur en actuele bouwprojecten op een spannende en authentieke manier over.

Tours in Amsterdam 

Klik hier 

Tours in Rotterdam 

Klik hier 

Tours op Maat 

Bij­zon­dere wensen? Wij stellen het ide­ale pro­gram­ma voor u samen! 
Neem con­tact op 

Audiotours 

Meer info 

Waarom architour?

Feedback van klanten

5/5