Audiotours Stations

Volg één van onze audio­tours op een station! 

 

Wij nemen u mee langs diverse bij­zon­dere plekken in en om de sta­tion­s­ge­bouwen. Luis­ter naar uit­leg over de kun­st op de sta­tions, de geschiede­nis, de archi­tec­tu­ur en de stede­bouwkundi­ge inpass­ing. Alles wat je nodig hebt is een smart­phone en oordopjes!

De audio­tours wor­den u aange­bo­den door NS Sta­tions.

Audiotours van architour

Sta­tion Ams­ter­dam Amstel

Sta­tion Utrecht Centraal