Stadseilanden in Transformatie

Eeuwen­lang waren de Oost­elijke Eilan­den geï­soleerde enclaves ten oost­en van de bin­nen­stad. Nu is de wijk, waar ook het Marineter­rein ligt, een staalka­art van stadsvernieuwingsideeën. 


De eilan­den Kat­ten­burg, Wit­ten­burg en Oost­en­burg wer­den in de 17e eeuw aan­gelegd. In de jaren 60 en 70 wer­den de buurten rad­i­cal gesa­neerd. Door de oprukkende gen­tri­fi­catie op Oost­en­burg ontstaan er nu weer nieuwe uitdagin­gen voor bewon­ers, won­ing­bouwv­erenigin­gen en gemeente.

Na het gedeel­telijke vertrek van de Konin­klijke Marine is ook het Marineter­rein volop in tran­si­tie. Het dient als test­ge­bied voor leren, werken en wonen in een leef­bare stad en wordt in een “slow devel­op­ment” pro­ces getransformeerd.

Wij nemen u mee op een fiet­s­tour door de ver­schil­lende buurten, van Oost­en­burg tot op het Marineter­rein. Tij­dens de tour legt een archi­tect uit het architour-team de his­torische achter­gron­den en stedelijke samen­hang uit en is er ruim gele­gen­heid voor discussie

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Innovatie op de Oostelijke Eilanden

  • Sociale won­ing­bouw op Oost­en­burg (A. van Gendt, 1874 /Meijran Archi­tecten, 2011)

  • Woon­com­plex Wiener&Co (Arons en Gelauff, 2017)
  • Nieuw­bouw­pro­ject Oost­en­burg-Noord met 1800 apparte­menten (diverse archi­tecten, 2021)
  • Sociale huur­wonin­gen o.a. van Herk en de Kleyn (1984), H. Bosch (1987), Vier­winden­huis (Fons Elders en Piero Frassinelli,1990)
  • Won­ing­bouw Kat­ten­burg (Dick Apon, 1972)
  • Het Scheep­vaart­mu­se­um (Daniël Stal­paert, 1656, ren­o­vatie door DOK archi­tecten, 2011)
  • Marineter­rein: gebouwen voor de cre­atieve indus­trie, o.a. Pen­sion Home­land, E27 en NEMO De Stu­dio (Bureau SLA, 2019)

Meer Tours in Amsterdam