Rond het Centraal Station

De meeste recente onwik­kelin­gen in Ams­ter­dam zijn waarneem­baar langs het water­front van het IJ. De havens, essen­tieel voor de han­del, wer­den eind 19de eeuw met de aan­leg van het Cen­traal Sta­tion afgesne­den van de stad. 

 

Meer dan een eeuw leefde de stad afge­keerd van het water tot dat het water­front in de jaren negentig werd heront­dekt. Dat gebeurde in 1999 toen werd besloten tot de aan­leg van de Noord Zuid metroli­jn. De oriën­tatie van het hele sta­tion keerde om naar het water waar de tweede hoof­den­tree werd aangelegd.

 

Aan weer­sz­i­j­den van het sta­tion­sei­land  wer­den tegelijk het Oos­t­er­dok­sei­land en het Wes­t­er­dok­sei­land getrans­formeerd in hoog-stedelijke bestem­min­gen. En aaan de Noor­do­ev­er gaan de ontwik­kelin­gen verder met het EYE film insti­tu­ut en de herbestem­ming van het Shell­ge­bouw in een feest­toren met hotel, restau­rants en een uitzicht­plat­form met schommels.

 

Wij nemen u mee op een tour van het sta­tion en zijn omgev­ing, inclusief nieuwe woonge­bieden en architectuuriconen.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Rond het Centraal Station

  • Oos­t­er­dok­sei­land: mas­ter­plan van Erick van Egeraat, Con­ser­va­to­ri­um (Frits van Don­gen, 2007). Open­bare Bib­lio­theek (Jo Coenen, 2007)

  • Ams­ter­dam Cen­traal Sta­tion (Pierre Cuypers, 1889; Ben­them Crouwel, Wiel Arets, Pow­er­house Com­pa­ny, 2015)
  • EYE Film Insti­tute (Del­u­gan Meissl, 2012)
  • Adam Tow­er (Arthur Staal, 1967 / Claus en Van Wagenin­gen, 2016)
  • Wes­t­er­dok­sei­land met won­ing­bouw­pro­jecten van a.o. MVRDV (2007–2010)
  • IJdock (mas­ter­plan van SeARCH en Dick van Gameren) Hotel en kan­toorge­bouw (Jan Bak­ers, 2013), aparte­mentenge­bouw (Zein­stra van Gelderen, 2013) Paleis van Justi­tie (Claus en Kaan, 2013)

Meer Tours in Amsterdam