Rond het Centraal Station

De meeste recente onwik­kelin­gen in Ams­ter­dam zijn waarneem­baar langs het water­front van het IJ. De havens, essen­tieel voor de han­del, wer­den eind 19de eeuw met de aan­leg van het Cen­traal Sta­tion afgesne­den van de stad. 

 

Meer dan een eeuw leefde de stad afge­keerd van het water tot dat het water­front in de jaren negentig werd heront­dekt. Dat gebeurde in 1999 toen werd besloten tot de aan­leg van de Noord Zuid metroli­jn. De oriën­tatie van het hele sta­tion keerde om naar het water waar de tweede hoof­den­tree werd aangelegd.

 

Aan weer­sz­i­j­den van het sta­tion­sei­land  wer­den tegelijk het Oos­t­er­dok­sei­land en het Wes­t­er­dok­sei­land getrans­formeerd in hoog-stedelijke bestem­min­gen. En aaan de Noor­do­ev­er gaan de ontwik­kelin­gen verder met het EYE film insti­tu­ut en de herbestem­ming van het Shell­ge­bouw in een feest­toren met hotel, restau­rants en een uitzicht­plat­form met schommels.

 

Wij nemen u mee op een tour van het sta­tion en zijn omgev­ing, inclusief nieuwe woonge­bieden en architectuuriconen.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Rond het Centraal Station

Meer Tours in Amsterdam