Rond het Cen­traal Station

De meeste recente onwik­ke­lin­gen in Amsterdam zijn waar­neem­baar langs het water­front van het IJ. De havens, essen­ti­eel voor de han­del, wer­den eind 19de eeuw met de aan­leg van het Cen­traal Sta­tion afge­sne­den van de stad. 

 

Meer dan een eeuw leefde de stad afge­keerd van het water tot dat het water­front in de jaren negen­tig werd her­ont­dekt. Dat gebeurde in 1999 toen werd beslo­ten tot de aan­leg van de Noord Zuid metro­lijn. De ori­ën­ta­tie van het hele sta­tion keerde om naar het water waar de tweede hoof­den­tree werd aangelegd.

 

Aan weers­zij­den van het sta­ti­on­sei­land  wer­den tege­lijk het Oos­ter­dok­sei­land en het Wes­ter­dok­sei­land getrans­for­meerd in hoog-stedelijke bestem­min­gen. En aaan de Noord­oe­ver gaan de ont­wik­ke­lin­gen ver­der met het EYE film insti­tuut en de her­be­stem­ming van het Shell­ge­bouw in een feest­to­ren met hotel, res­tau­rants en een uit­zicht­plat­form met schommels.

 

Wij nemen u mee op een tour van het sta­tion en zijn omge­ving, inclu­sief nieuwe woon­ge­bie­den en architectuuriconen.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Rond het Cen­traal Station

Meer Tours in Amsterdam