Rond het Cen­traal Station

De meeste recente onwik­ke­lin­gen in Amsterdam zijn waar­neem­baar langs het water­front van het IJ. De havens, essen­ti­eel voor de han­del, wer­den eind 19de eeuw met de aan­leg van het Cen­traal Sta­tion afge­sne­den van de stad. 

 

Meer dan een eeuw leefde de stad afge­keerd van het water tot dat het water­front in de jaren negen­tig werd her­ont­dekt. Dat gebeurde in 1999 toen werd beslo­ten tot de aan­leg van de Noord Zuid metro­lijn. De ori­ën­ta­tie van het hele sta­tion keerde om naar het water waar de tweede hoof­den­tree werd aangelegd.

 

Aan weers­zij­den van het sta­ti­on­sei­land  wer­den tege­lijk het Oos­ter­dok­sei­land en het Wes­ter­dok­sei­land getrans­for­meerd in hoog-stedelijke bestem­min­gen. En aaan de Noord­oe­ver gaan de ont­wik­ke­lin­gen ver­der met het EYE film insti­tuut en de her­be­stem­ming van het Shell­ge­bouw in een feest­to­ren met hotel, res­tau­rants en een uit­zicht­plat­form met schommels.

 

Wij nemen u mee op een tour van het sta­tion en zijn omge­ving, inclu­sief nieuwe woon­ge­bie­den en architectuuriconen.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Rond het Cen­traal Station

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.