Rond het Cen­traal Sta­ti­on

De mees­te recen­te onwik­ke­lin­gen in Amsterdam zijn waar­neem­baar langs het water­front van het IJ. De havens, essen­ti­eel voor de han­del, wer­den eind 19de eeuw met de aan­leg van het Cen­traal Sta­ti­on afge­sne­den van de stad.

 

Meer dan een eeuw leef­de de stad afge­keerd van het water tot dat het water­front in de jaren negen­tig werd her­ont­dekt. Dat gebeur­de in 1999 toen werd beslo­ten tot de aan­leg van de Noord Zuid metro­lijn. De ori­ën­ta­tie van het hele sta­ti­on keer­de om naar het water waar de twee­de hoof­den­tree werd aan­ge­legd.

 

Aan weers­zij­den van het sta­ti­on­sei­land  wer­den tege­lijk het Oos­ter­dok­sei­land en het Wes­ter­dok­sei­land getrans­for­meerd in hoog-ste­de­lij­ke bestem­min­gen. En aaan de Noord­oe­ver gaan de ont­wik­ke­lin­gen ver­der met het EYE film insti­tuut en de her­be­stem­ming van het Shell­ge­bouw in een feest­to­ren met hotel, res­tau­rants en een uit­zicht­plat­form met schom­mels.

 

Wij nemen u mee op een tour van het sta­ti­on en zijn omge­ving, inclu­sief nieu­we woon­ge­bie­den en archi­tec­tuur­i­co­nen.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Rond het Cen­traal Sta­ti­on

  • Oos­ter­dok­sei­land: mas­ter­plan van Erick van Ege­raat, Con­ser­va­to­ri­um (Frits van Don­gen, 2007). Open­ba­re Bibli­o­theek (Jo Coe­nen, 2007)
  • Amsterdam Cen­traal Sta­ti­on (Pier­re Cuy­pers, 1889; Ben­them Crou­wel, Wiel Arets, Power­hou­se Com­pa­ny, 2015)
  • EYE Film Insti­tu­te (Delu­gan Meis­sl, 2012)
  • Adam Tower (Arthur Staal, 1967 / Claus en Van Wage­nin­gen, 2016)
  • Wes­ter­dok­sei­land met woning­bouw­pro­jec­ten van a.o. MVRDV (2007–2010)
  • IJdock (mas­ter­plan van SeARCH en Dick van Game­ren) Hotel en kan­toor­ge­bouw (Jan Bakers, 2013), apar­te­men­ten­ge­bouw (Zeinstra van Gel­de­ren, 2013) Paleis van Jus­ti­tie (Claus en Kaan, 2013)
  • Hal­ve dag
  • Alleen pri­vé groe­pen!
  • Trans­port: wan­de­lend, open­baar ver­voer, fiets, bus
  • Neem con­tact op voor een offer­te

Meer Tours in Amsterdam