Rond het Centraal Station

De meeste recente ontwik­kelin­gen in Ams­ter­dam zijn te vin­den langs de IJ-oev­ers. Toen eind 19e eeuw het Cen­traal Sta­tion werd gebouwd, werd de oude stad geschei­den van de haven. Bij­na een eeuw lang bleef de oefer een havenge­bied, tot­dat in de jaren 1990 een heront­dekking begon. De afgelopen jaren is het Cen­traal Sta­tion uit­ge­breid met een een bussta­tion en een tweede hoofdin­gang aan het IJ-boule­vard. Ten oost­en en west­en van het sta­tion liggen het Oos­t­er­dok­sei­land en Wes­t­er­dok­sei­land, die zijn getrans­formeerd tot dicht­bevolk­te stadswijken. De laat­ste toevoeg­ing is het kun­st­matige schierei­land IJdock, met het nieuwe Paleis van Justi­tie, een hotel, wonin­gen, kan­toren en een jachthaven. Nu gaat de ontwik­kel­ing verder aan de overkant van het water, met het EYE Filmin­sti­tu­ut en de ver­bouwing van het voor­ma­lige Shell-kan­toor naar de Adam Tow­er met uitkijkplatform.

Wij nemen u mee op een tour van het sta­tion en zijn omgev­ing, inclusief nieuwe woonge­bieden en architectuuriconen.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Rond het Centraal Station

  • Oos­t­er­dok­sei­land: mas­ter­plan van Erick van Egeraat, Con­ser­va­to­ri­um (Frits van Don­gen, 2007). Open­bare Bib­lio­theek (Jo Coenen, 2007)

  • Ams­ter­dam Cen­traal Sta­tion (Pierre Cuypers, 1889; Ben­them Crouwel, Wiel Arets, Pow­er­house Com­pa­ny, 2015)
  • EYE Film Insti­tute (Del­u­gan Meissl, 2012)
  • Adam Tow­er (Arthur Staal, 1967 / Claus en Van Wagenin­gen, 2016)
  • Wes­t­er­dok­sei­land met won­ing­bouw­pro­jecten van a.o. MVRDV (2007–2010)
  • IJdock (mas­ter­plan van SeARCH en Dick van Gameren) Hotel en kan­toorge­bouw (Jan Bak­ers, 2013), aparte­mentenge­bouw (Zein­stra van Gelderen, 2013) Paleis van Justi­tie (Claus en Kaan, 2013)

Meer Tours in Amsterdam