IJburg

IJburg is tot nu toe Amster­dams groot­ste stad­uit­brei­ding en zal uit­ein­de­lijk bestaan uit 18.000 wonin­gen ver­deeld over 7 kunstmatig eilan­den, aan­ge­legd in het IJmeer. 

 

De gefa­seerde aan­leg startte in 1999. Van de eer­ste 4 eilan­den werd de laat­ste bebou­wing  in 2011 opge­le­verd. De tweede fase is recent gestart met de aan­leg van het Centrum-eiland. De woon­wijk ken­merkt zich door een grote vari­a­tie van woning typo­lo­gieën waar­on­der geslo­ten bouw­blok­ken, rij­tjes­hui­zen, vrij­staande vil­la’s en zelfs drij­vende woningen.

 

Tij­dens deze tour geven wij uit­leg over de aan­leg van de eilan­den, hoe de spe­ci­fieke vor­men zijn bepaald en over de uit­da­gin­gen die daar­bij ont­ston­den. Wij zul­len ook ingaan op de ste­de­bouw­kun­dige uit­gangs­pun­ten, de woning­ty­po­lo­gieën en de soci­ale opbouw van de wijk.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: IJburg

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.