IJburg

IJburg is tot nu toe Amster­dams groot­ste stad­uit­brei­ding en zal uit­ein­de­lijk bestaan uit 18.000 wonin­gen ver­deeld over 7 kunstmatig eilan­den, aan­ge­legd in het IJmeer.

 

De gefa­seer­de aan­leg start­te in 1999. Van de eer­ste 4 eilan­den werd de laat­ste bebou­wing  in 2011 opge­le­verd. De twee­de fase is recent gestart met de aan­leg van het Cen­trum-eiland. De woon­wijk ken­merkt zich door een gro­te vari­a­tie van woning typo­lo­gie­ën waar­on­der geslo­ten bouw­blok­ken, rij­tjes­hui­zen, vrij­staan­de vil­la’s en zelfs drij­ven­de wonin­gen.

 

Tij­dens deze tour geven wij uit­leg over de aan­leg van de eilan­den, hoe de spe­ci­fie­ke vor­men zijn bepaald en over de uit­da­gin­gen die daar­bij ont­ston­den. Wij zul­len ook ingaan op de ste­de­bouw­kun­di­ge uit­gangs­pun­ten, de woning­ty­po­lo­gie­ën en de soci­a­le opbouw van de wijk.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: IJburg

  • Uit­leg over de aan­leg van de eilan­den, de ste­de­bouw­kun­di­ge uit­gangs­pun­ten, het erf­pacht­stel­sel en de bouw­tech­niek etc.
  • Wan­de­ling langs ver­schil­len­de pro­jec­ten op het Stei­ger­ei­land Pri­vé wonin­gen door a.o. VMX Archi­tects, Claus en Kaan, Rocha Tom­bal, Faro (2008–2011)
  • Drij­ven­de wonin­gen (Mar­lies Rohmer, 2010)
  • Wan­de­ling langs ver­schil­len­de pro­jec­ten op het Haven­ei­land Bouw­blok met gemeen­schap­pe­lij­ke bin­nen­tuin (VMX, de Archi­tec­ten­groep, 2005), school en woning­bouw­blok ( Korth Tie­lens, 2012)
  • Wan­de­ling over het Gro­te Riet­ei­land-Oost Vrij­staan­de wonin­gen (o.a. Stu­dio­ni­ne­dots, Hans van Hees­wij­ck, 2014), Ten­nis club­huis (MVRDV, 2015)
  • Hal­ve dag
  • Alleen pri­vé groe­pen!
  • Trans­port: wan­de­lend, open­baar ver­voer, fiets, bus
  • Neem con­tact op voor een offer­te

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.