Houthavens en Danzigerbocht

De plan­vorm­ing voor de Houthavens was een avon­tu­urlijk pro­ces. De eerste con­crete plan­nen voor de aan­leg van een woon­wijk op zeven kun­st­matige schierei­lan­den ontston­den in 1994, maar 16 jaar lat­er is het gebied nog steeds niet af. Blok 0 – de meest west­elijke bebouwingsstrook – werd als CPO ontwikkeld en omvat o.a. de eerste Superlofts van Marc Koehler Archi­tects. Het blok weert gelu­id en stank uit het West­elijk Havengebied.

 

Het grenst aan de Danziger­bocht, die de opmaat tot de aan­leg van Haven­stad vormt: het Fash­ion Dis­trict, met “designy kan­toorge­bouwen” is op z’n minst imposant te noemen.

Tij­dens deze tour bezoekt u een woonge­bied en een kan­toren­wijk in wording.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Houthavens en Danzigerbocht

Meer Tours in Amsterdam