Hout­ha­vens en Danzigerbocht

De plan­vor­ming voor de Hout­ha­vens was een avon­tuur­lijk pro­ces. De eer­ste con­crete plan­nen voor de aan­leg van een woon­wijk op zeven kunst­ma­tige schier­ei­lan­den ont­ston­den in 1994, maar 16 jaar later is het gebied nog steeds niet af. Blok 0 – de meest wes­te­lijke bebou­wings­strook – werd als CPO ont­wik­keld en omvat o.a. de eer­ste Super­lofts van Marc Koehler Archi­tects. Het blok weert geluid en stank uit het Wes­te­lijk Havengebied.

 

Het grenst aan de Danzi­ger­bocht, die de opmaat tot de aan­leg van Haven­stad vormt: het Fas­hion Dis­trict, met “designy kan­toor­ge­bou­wen” is op z’n minst impo­sant te noemen.

Tij­dens deze tour bezoekt u een woon­ge­bied en een kan­to­ren­wijk in wording.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Hout­ha­vens en Danzigerbocht

Meer Tours in Amsterdam