Hout­ha­vens en Danzigerbocht

De plan­vor­ming voor de Hout­ha­vens was een avon­tuur­lijk pro­ces. De eer­ste con­crete plan­nen voor de aan­leg van een woon­wijk op zeven kunst­ma­tige schier­ei­lan­den ont­ston­den in 1994, maar 16 jaar later is het gebied nog steeds niet af. Blok 0 – de meest wes­te­lijke bebou­wings­strook – werd als CPO ont­wik­keld en omvat o.a. de eer­ste Super­lofts van Marc Koehler Archi­tects. Het blok weert geluid en stank uit het Wes­te­lijk Havengebied.

 

Het grenst aan de Danzi­ger­bocht, die de opmaat tot de aan­leg van Haven­stad vormt: het Fas­hion Dis­trict, met “designy kan­toor­ge­bou­wen” is op z’n minst impo­sant te noemen.

Tij­dens deze tour bezoekt u een woon­ge­bied en een kan­to­ren­wijk in wording.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Hout­ha­vens en Danzigerbocht

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.