Oostelijk Havengebied

Aan het begin van de 20e eeuw werd in het IJ een haven aan­gelegd met een vijf­tal smalle schierei­lan­den. Na het weg­vallen van de han­del op “de Oost” raak­te dit gebied snel in ver­val, tot­dat het gemeen­tebestu­ur in de jaren ’80 een nieuwe stadsin­brei­d­ing voor­berei­d­de. Inmid­dels behoort deze woon­wijk tot de meest gewaardeerde van Amsterdam.

 

De trans­for­matie startte begin jaren 90 op het KNSM-eiland en werd met de Oost­elijke Han­del­skade  omstreeks 2000 voltooid. Alle mogelijke won­ing­ty­polo­gieën zijn hier te vin­den, van het ges­loten bouw­blok tot solids, diverse woon­torens, rij­wonin­gen en vil­la’s langs het waterfront.

Tij­dens deze tour ziet u een groot pal­let aan won­ing­bouw­ty­pologiën, van water­vil­la’s tot grote, stedelijke blokken. Onze ervaren gids vertelt over de relatie tussen de inzet van plan­ningsin­stru­menten en de real­isatie van woonkwaliteiten.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Oostelijk Havengebied

  • Toelicht­ing over het verleden van het havenge­bied en de trans­for­matie tot één van de pop­u­lairste woonge­bieden van Amsterdam.

  • KNSM-eiland en Java-eiland
    Ste­den­bouwkundig plan­nen van Jo Coenen en Sjo­erd Soeters (1993/1997) won­ing­bouw­pro­jecten o.a. Hans Koll­hoff & Chris­t­ian Rapp, KCAP, Wiel Arets

  • Hotel Jakar­ta, SeArch (2018)
  • Bor­neo-Sporen­burg Ste­den­bouwkundig plan van West8 (1999) Aparte­menten, patio-wonin­gen en water­front vil­la’s van o.a. Claus & Kaan, Neutel­ings Riedijk, de archi­tecten­groep, de Architek­ten­Cie., MVRDV, Her­man Hertzberg­er, Koen van Velsen etc.

Meer Tours in Amsterdam