NDSM en Buiksloterham

De NDSM-werf was lang dé plek in de stad waar je kon uit­waaien in de leegte en kon geni­eten van aller­lei buitenis­sige the­ater- en kun­st­man­i­fes­ta­ties. Nu komen hier de nieuwe stad­be­won­ers aan die zich ver­drin­gen in de com­pacte woon­torens. Naast de oude scheep­swer­ven onstaat hier een stadswijk.

 

Daar­ente­gen moet het voor­ma­lige indus­triege­bied Buik­sloter­ham de eerste cir­cu­laire wijk van Ams­ter­dam wor­den. Voor een coulisse uit CPO-pro­jecten dri­jft Schoonschip in het Van Has­seltkanaal, een verza­mel­ing “off ‑grid” woon­boten die samen hun energie opwekken.

Boek een rondlei­d­ing door twee van de meest span­nende trans­for­matiege­bieden aan de noord­kant van Het IJ!

Pre­vi­ous
Next

Programma: NDSM en Buiksloterham

Meer Tours in Amsterdam