NDSM en Buiksloterham

De NDSM-werf was lang dé plek in de stad waar je kon uit­waaien in de leegte en kon genie­ten van aller­lei bui­te­nis­sige theater- en kunst­ma­ni­fes­ta­ties. Nu komen hier de nieuwe stad­be­wo­ners aan die zich ver­drin­gen in de com­pacte woon­to­rens. Naast de oude scheeps­wer­ven onstaat hier een stadswijk.

 

Daar­en­te­gen moet het voor­ma­lige indu­strie­ge­bied Buik­slo­ter­ham de eer­ste cir­cu­laire wijk van Amsterdam wor­den. Voor een cou­lisse uit CPO-projecten drijft Schoon­schip in het Van Has­selt­ka­naal, een ver­za­me­ling “off ‑grid” woon­bo­ten die samen hun ener­gie opwekken.

Boek een rond­lei­ding door twee van de meest span­nende trans­for­ma­tie­ge­bie­den aan de noord­kant van Het IJ!

Pre­vious
Next

Pro­gramma: NDSM en Buiksloterham

Meer Tours in Amsterdam