NDSM en Buiksloterham

De NDSM-werf was lang dé plek in de stad waar je kon uit­waaien in de leegte en kon genie­ten van aller­lei bui­te­nis­sige theater- en kunst­ma­ni­fes­ta­ties. Nu komen hier de nieuwe stad­be­wo­ners aan die zich ver­drin­gen in de com­pacte woon­to­rens. Naast de oude scheeps­wer­ven onstaat hier een stadswijk.

 

Daar­en­te­gen moet het voor­ma­lige indu­strie­ge­bied Buik­slo­ter­ham de eer­ste cir­cu­laire wijk van Amsterdam wor­den. Voor een cou­lisse uit CPO-projecten drijft Schoon­schip in het Van Has­selt­ka­naal, een ver­za­me­ling “off ‑grid” woon­bo­ten die samen hun ener­gie opwekken.

Boek een rond­lei­ding door twee van de meest span­nende trans­for­ma­tie­ge­bie­den aan de noord­kant van Het IJ!

Pre­vious
Next

Pro­gramma: NDSM en Buiksloterham

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.