NDSM en Buiksloterham

De NDSM-werf was lang dé plek in de stad waar je kon uit­waaien in de leegte en kon geni­eten van aller­lei buitenis­sige the­ater- en kun­st­man­i­fes­ta­ties. Nu komen hier de nieuwe stad­be­won­ers aan die zich ver­drin­gen in de com­pacte woon­torens. Naast de oude scheep­swer­ven onstaat hier een stadswijk.

 

Daar­ente­gen moet het voor­ma­lige indus­triege­bied Buik­sloter­ham de eerste cir­cu­laire wijk van Ams­ter­dam wor­den. Voor een coulisse uit CPO-pro­jecten dri­jft Schoonschip in het Van Has­seltkanaal, een verza­mel­ing “off ‑grid” woon­boten die samen hun energie opwekken.

Boek een rondlei­d­ing door twee van de meest span­nende trans­for­matiege­bieden aan de noord­kant van Het IJ!

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: NDSM en Buiksloterham

  • Nieuwe won­ing­bouw­pro­jecten, o.a. van Moke Archi­tects (2018), OZ Archi­tecten (2019–2020), de Archi­tecten­Cie (2020)

  • Kan­toorge­bouw Kraans­poor (OTH, 2008)
  • Brook­lyn Hotel (Group A, 2014), Far­al­da Kraan­ho­tel (IAA, 2014), Kun­st­stad (Dynamo Archi­tecten, 2008)
  • City­plots Buik­sloter­ham (mas­ter­plan van Studioninedots)
  • Won­ing­bouw met col­lec­tief par­ti­c­uli­er opdracht­gev­er­schap en zelf­bouw kavels (2014–2016) o.a. houten woonge­bouw Patch 22 (Tom Frantzen), Hout­lofts (ANA archi­tecten) en Schoonschip (Space & Mat­ter (2019)
  • De Ceu­v­el, Space & Mat­ter, Meta­bol­ic, Del­va land­scape archi­tects (2015)

Meer Tours in Amsterdam