Ber­la­ge’s Plan Zuid

In Amsterdam-Zuid ligt één van de mooi­ste woon­wij­ken van Neder­land. Hier zijn naast expres­si­o­nis­ti­sche gevels een schat aan Moder­nis­ti­sche archi­tec­tuur hoog­te­pun­ten te ondekken.

 

Met Plan Zuid van H.P. Ber­lage ont­stond aan het begin van de 20ste eeuw een ste­de­lijke woon­om­ge­ving met monu­men­tale groene assen en intieme dorpse straat­jes. Rond de vele ver­bor­gen plein­tjes vind je sculp­tu­rale woning­bouw­ar­chi­tec­tuur met bak­ste­nen details. De expres­sieve gevels van de Amster­damse School wis­se­len af met moderne archi­tec­tuur, waar­on­der  de 1e Open­lucht­school van Jan Dui­ker, hét architectuur-icoon van Het Nieuwe Bouwen.

 

Tij­dens deze tour, maak je ken­nis met repre­sen­ta­tieve voor­beel­den van het Neder­lands Moder­nisme van de Amster­damse School tot het Structuralisme.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Ber­la­ge’s Plan Zuid

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.