Berlage’s Plan Zuid

In Ams­ter­dam-Zuid ligt één van de mooiste woon­wijken van Ned­er­land. Hier zijn naast expres­sion­is­tis­che gevels een schat aan Mod­ernistis­che archi­tec­tu­ur hoogtepun­ten te ondekken.

 

Met Plan Zuid van H.P. Berlage ontstond aan het begin van de 20ste eeuw een stedelijke woonomgev­ing met mon­u­men­tale groene assen en intieme dorpse straat­jes. Rond de vele ver­bor­gen plein­t­jes vind je sculp­turale won­ing­bouwar­chi­tec­tu­ur met bak­ste­nen details. De expressieve gevels van de Ams­ter­damse School wis­se­len af met mod­erne archi­tec­tu­ur, waaron­der  de 1e Open­luchtschool van Jan Duik­er, hét archi­tec­tu­ur-icoon van Het Nieuwe Bouwen.

 

Tij­dens deze tour, maak je ken­nis met rep­re­sen­tatieve voor­beelden van het Ned­er­lands Mod­ernisme van de Ams­ter­damse School tot het Structuralisme.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Berlage’s Plan Zuid

Meer Tours in Amsterdam