Kop van Zuid en Katendrecht

“In Ams­ter­dam heeft de stad een haven, in Rot­ter­dam heeft de haven een stad”, luidt een spreek­wo­ord. De haven van Rot­ter­dam schuift echter al enkele decen­nia steeds verder weg van de stad. Hier­door ontstaan stedelijke restru­imten met ruimtelijk poten­tieel dat op ver­schil­lende manieren wordt gebruikt: de ste­den­bouwkundi­ge aan­pak varieert van rad­i­cale top­down trans­for­matie tot meer gelei­delijke bot­tom-up transities.

De ontwik­kelin­gen op de Kop van Zuid hebben de Maas ein­delijk een cen­trale posi­tie in de stad gegeven. Nu het project zijn voltooi­ing nadert, brei­dt de gen­tri­fi­catie zich uit naar het aan­gren­zende schierei­land Katen­drecht, dat vroeger de rosse buurt van Rot­ter­dam was. Een hoogtepunt op het schierei­land zijn de Fenix Lofts: een opbouw met wonin­gen op  een oude loods.

Op deze tour bezoek u het trans­for­matiege­bied met zijn mix van oude pakhuizen, woon­torens en zelfbouwprojecten.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Kop van Zuid en Katendrecht

  • Uit­leg over geschiede­nis en toekomst van het gebied

  • Eras­mus­brug (UNStu­dio, 1996)
  • Woon­pro­jecten Land­tong (Frits van Don­gen / de Architek­ten­Cie, 2003) en Stad­s­tu­inen (KCAP, 2003)
  • Wil­helmi­napi­er, incl. De Rot­ter­dam (OMA, 2013), Lux­or The­ater (Bolles & Wil­son, 2000), woon­toren New Orleans (Alvaro Siza, 2010), pakhuis Las Pal­mas (Van den Broek en Bake­ma, 1953 / Ben­them Crouwel, 2010), cruise ter­mi­nal (Van den Broek en Bake­ma, 1948), pakhuis/hotel Pakhuis­meesteren (1941/AWG, 2018)
  • Float­ing Office (Pow­er­house Com­pa­ny, 2022)
  • Wan­del­ing over de Rijn­haven­brug (Quist Win­ter­mans, 2014) naar Katendrecht
  • Fenix Lofts (Mei Archi­tects, 2019)

Meer Tours in Rotterdam