Innovatieve Stedebouw: Duin en Homerus

Al vanaf het begin beschouwde de nieuwe stad Almere zich niet alleen als een over­loop voor Ams­ter­dam, maar ook als een exper­i­menteerveld, vooral voor nieuwe stede­bouwkundi­ge ideeën. Dit is ook in de nieuw­ste wijken van de pold­er­stad terug te zien.

 

De belan­grijk­ste doel­stelling van de wijk Home­rus was het bieden van mogelijkhe­den voor zelf­bouw. Het iconis­che ste­den­bouwkundi­ge plan werd ontwikkeld door OMA. Door het opzetten van een spe­ciale finan­ciële regeling en het aan­bieden van relatief kleine kavels is zelf­bouw toe­ganke­lijk gewor­den voor lagere inkomensgroepen. 

 

Direct naast Home­rus ligt de wijk Duin, een nieuw­bouwwijk op 10 meter hoge kun­st­matige duinen, ont­wor­pen door land­schaps­bu­reau ZUS. De wonin­gen staan in een zand­land­schap met open tuinen en col­lec­tieve groenvoorzieningen.

Bezoek twee wijken die gebaseerd zijn op inno­vatieve stede­bouwkundi­ge plan­nen! We lat­en je zelf­bouw­wonin­gen zien, een tiny hous­ing build­ing expo en een woon­wijk ingebed in kun­st­matige duinen.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Tour programma: Almere Duin en Homerus

 • Uit­leg over het ontstaan van de pold­ers, mas­ter­plan voor Almere, groei van de stad, toekomstplannen

 • Home­ruskwarti­er
  Mas­ter­plan van OMA (2006–2030)
  Wan­del­ing langs ver­schil­lende won­ing­bouw­pro­jecten (2014–2016)

 • Won­ing­bouw Itha­ka (VMX archi­tects, 2010)

 • Tiny Hous­ing Expo, diverse archi­tecten (2018)

 • Plan Duin
  Mas­ter­plan van ZUS (2010–2025)

  Wan­del­ing door het gebied met pro­jecten van Groos­man Archi­tecten, Van Bergen Kol­pa, Klun­der Archi­tecten, Paul de Ruiter etc.