Almere Centrum en Hortus

Almere ligt op kun­st­matig land en werd in 1977 opgericht. Pas in de jaren negentig werd de kri­tis­che mas­sa van inwon­ers bereikt en besloot de Gemeente om een vol­waardig cen­trum te implanteren. OMA maak­ten een ambitieus mas­ter­plan dat gevuld werd met gebouwen van inter­na­tion­aal gerenom­meerde architecten.

Nu Almere ein­delijk een hart heeft, bli­jft de stad groeien en dient daar­bij als proef­tu­in voor aller­lei inno­vatieve stede­bouwkundi­ge con­cepten. Aan de overkant van het Weer­wa­ter ligt Hor­tus, een wijk in word­ing, gebaseerd op een mas­ter­plan van MVRDV. Hor­tus begon in 2022 als ter­rein van tuin­bouw­ten­toon­stelling Flo­ri­ade. De komende jaren zal het grid van tuinen uit­groeien tot een nieuwe wijk met 660 woningen.

Bezoek de snelst groeiende stad van Europa! Ont­dek de stede­bouwkundi­ge ideeën achter de pold­er­stad, maar ook de jong­ste ontwik­kelin­gen in stads­deel Hortus.

Vorige slide
Vol­gende slide

Tour programma: Almere Centrum en Hortus

  • Wan­del­ing door het Cen­trum, met pro­jecten van o.a.  OMA, David Chip­per­field, UN Stu­dio, Chris­t­ian de Portzam­parc, Gigon Guy­er, SANAA, SeArch (2008- 2010)

  • Bib­lio­theek (Mey­er en Van Schooten, 2012)

  • Bus­rit naar Hor­tus

  • Uit­leg over het mas­ter­plan van MVRDV

  • Wan­del­ing door het gebied, langs Food Forum (Doe­pel Strijk­ers, 2022), Aeres Hogeschool (BDG, 2022), Nat­ur­al Pavil­ion (DP6, 2022), hoog­bouw Flo­res (MVRDV, 2022), dri­jvend paviljoen Muse­um M. (Stu­dio Ossid­i­ana, 2022)