Tours in ande­re ste­den

Bike Storage in Utrecht

Utrecht Fietst!

Utrecht is hét knoop­punt van alle open­baar­ver­voer­stro­men in Neder­land. Tege­lij­ker­tijd onder­scheidt de stad zich met het hoog­ste aan­tal fiets­be­we­gin­gen per inwo­ner. Dage­lijks pas­se­ren 125.000 fiet­sers

Tour bekij­ken »
Homeruskwartier in Almere

Alme­re

De stad Alme­re is op zich­zelf een expe­ri­ment waar pio­nie­ren een voor­waar­de lijkt. Bij de aan­leg in 1975 gol­den nog de func­ti­o­na­lis­ti­sche prin­ci­pes van het

Tour bekij­ken »

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.