Audiotour Station Amsterdam Amstel

Sta­tion Ams­ter­dam Ams­tel is één van de mooiste en meest inno­vatieve sta­tion­s­ge­bouwen van zijn tijd in Nederland.

 

Bij de open­ing in 1939 was het door spoorar­chi­tect H.G.J. Schelling en stad­sar­chi­tect Jan Leu­pen ont­wor­pen sta­tion het allereer­ste mul­ti­modale ver­vo­er­sknoop­punt. Bij­zon­der is ook de inte­gratie van kunst­werken in het gebouw: de mon­u­men­tale muurschilderin­gen van Peter Alma waren bij oplev­er­ing de groot­ste in Nederland.

 

In de laat­ste jaren heeft het sta­tion een uit­ge­brei­de ren­o­vatie naar ontwerp van Office Win­hov en Got­tlieb Palu­dan Archi­tects onder­gaan, waar­bij geprobeerd is zo veel mogelijk bij het oor­spronke­lijke ontwerp aan te sluiten.

 

Ter gele­gen­heid van de ‘heropen­ing’ van het sta­tion heeft architour in opdracht van NS deze audio­tour over archi­tec­tu­ur en kun­st op Sta­tion Ams­ter­dam Ams­tel ontwikkeld. Tij­dens de audio­tour nemen we u mee langs negen stops in en rond het sta­tion­s­ge­bouw. Wij vertellen over het verleden, heden en toekomst van het sta­tion, maar ook over de prachtige kunstwerken.

Audio­tour Sta­tion Ams­ter­dam Amstel

Welkom bij onze audio­tour op Sta­tion Ams­ter­dam Ams­tel! We nemen u mee op een verken­ningsreis langs 10 stops op het sta­tion. Ervaar alles over de mon­u­men­tale muurschilderin­gen van Peter Alma, de beelden van Theo van Rei­jn, maar vooral over de sta­tion­sar­chi­tec­tu­ur van H.G.J. Schelling en Jan Leu­pen. Alles wat u nodig hebt is een smart­phone en oordopjes.

 

Ont­dek Sta­tion Ams­ter­dam Ams­tel met architour!