Waterfront Walk

De per­fecte tour om ken­nis te mak­en met de nieuw­ste ontwik­kelin­gen in het cen­trum van Amsterdam!

 

Een archi­tect van archi­tour neemt je mee op een twee uur durende wan­del­ing van archi­tec­tu­ur­centrum Arcam, rond het Oos­t­er­dok en naar het Cen­traal Sta­tion. Onder­weg kri­jg je uit­leg over pro­jecten in uitvo­er­ing: de trans­for­matie van het Marineter­rein, het hoofd­kan­toor van Booking.com en de nieuwe onder­wa­ter-fiets­garage achter het Cen­traal Station.

 

Tick­ets voor deze tour zullen online te koop zijn op de web­site van archi­tec­tu­ur­centrum Arcam.

Pre­vi­ous
Next

Lees de reviews voor onze open tours op Tri­pAd­vi­sor!