Water­front Walk

De per­fecte tour om ken­nis te maken met de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen in het cen­trum van Amsterdam!

 

Een archi­tect van architour neemt je mee op een twee uur durende wan­de­ling van archi­tec­tuur­cen­trum Arcam, rond het Oos­ter­dok en naar het Cen­traal Sta­tion. Onder­weg krijg je uit­leg over pro­jec­ten in uit­voe­ring: de trans­for­ma­tie van het Mari­ne­ter­rein, het hoofd­kan­toor van Booking.com en de nieuwe onderwater-fietsgarage ach­ter het Cen­traal Station.

 

Tic­kets voor deze tour zul­len online te koop zijn op de web­site van archi­tec­tuur­cen­trum Arcam.

Pre­vious
Next

Lees de reviews voor onze open tours op TripAd­vi­sor!

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.