Stadsvernieuwing in Nieuw-West

In de jaren ’50 en ’60 barstte Ams­ter­dam let­ter­lijk uit zijn voe­gen en startte de aan­leg van de West­elijke Tuin­st­e­den naar een plan van Cor­nelis van Eesteren uit 1934. In moor­dend tem­po werd zijn reper­toire aan­gelegd van aparte­menten in schi­jven en wonin­gen in rijt­jes, allen rijke­lijk omzoomd door pub­liek groen.

 

Nog geen twintig jaar lat­er veran­derde deze oasein een prob­leemwijk. Recente stedelijke vernieuwing­spro­jecten hebben door een ingri­jpende her­struc­turering van de wijken voor ver­hoogde leef­baarheid gezorgd waarin een gevarieerde mix van bewon­ers en won­ing­typen gere­aliseerd is.

 

Wij nemen u mee op een tour langs vooraanstaande voor­beelden van zow­el naoor­logse won­ing­bouw als ook recente stadsvernieuwingsprojecten.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Stadsvernieuwing in Nieuw-West

Meer Tours in Amsterdam