Oostelijk Havengebied en Funenpark

Aan het begin van de 20e eeuw werd in het IJ een haven aan­gelegd met een vijf­tal smalle schierei­lan­den. Na het weg­vallen van de han­del op “de Oost” raak­te dit gebied snel in ver­val, tot­dat het gemeen­tebestu­ur in de jaren ’80 een nieuwe stadsin­brei­d­ing voor­berei­d­de. Inmid­dels behoort deze woon­wijk tot de meest gewaardeerde van Amsterdam.

 

De trans­for­matie startte begin jaren 90 op het KNSM-eiland en werd met de Oost­elijke Han­del­skade  omstreeks 2000 voltooid. Alle mogelijke won­ing­ty­polo­gieën zijn hier te vin­den, van het ges­loten bouw­blok tot solids, diverse woon­torens, rij­wonin­gen en villa’s langs het waterfront.

 

Niet ver van het Havenge­bied ligt het Funen­park, een autovri­je woon­wijk achter een gelu­ids­be­bouwing. De woonge­bouwen zijn als ‘Hid­den Delights’ in het land­schap ingebed.

Ervaar tij­dens deze tour de relatie tussen de inzet van plan­ningsin­stru­menten en de real­isatie van woonkwaliteiten!

Pre­vi­ous
Next

Programma: Oostelijk Havengebied en Funenpark

Meer Tours in Amsterdam