Oos­te­lijk Haven­ge­bied en Funenpark

Aan het begin van de 20e eeuw werd in het IJ een haven aan­ge­legd met een vijf­tal smalle schier­ei­lan­den. Na het weg­val­len van de han­del op “de Oost” raakte dit gebied snel in ver­val, tot­dat het gemeen­te­be­stuur in de jaren ’80 een nieuwe stads­in­brei­ding voor­be­reidde. Inmid­dels behoort deze woon­wijk tot de meest gewaar­deerde van Amsterdam.

 

De trans­for­ma­tie startte begin jaren 90 op het KNSM-eiland en werd met de Oos­te­lijke Han­dels­kade  omstreeks 2000 vol­tooid. Alle moge­lijke woning­ty­po­lo­gieën zijn hier te vin­den, van het geslo­ten bouw­blok tot solids, diverse woon­to­rens, rij­wo­nin­gen en vil­la’s langs het waterfront.

 

Niet ver van het Haven­ge­bied ligt het Funen­park, een auto­vrije woon­wijk ach­ter een geluids­be­bou­wing. De woon­ge­bou­wen zijn als ‘Hid­den Delights’ in het land­schap ingebed.

Ervaar tij­dens deze tour de rela­tie tus­sen de inzet van plan­nings­in­stru­men­ten en de rea­li­sa­tie van woonkwaliteiten!

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Oos­te­lijk Haven­ge­bied en Funenpark

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.