Online Architectuur Quiz

Onze online archi­tec­tu­ur quiz is een team build­ing activiteit – per­fect voor een online bedrijfsborrel!

 

Wat zei Le Cor­busier toen Char­lotte Per­riand bij hem sol­lici­teerde in 1927? De oprichters van welke Franse band studeer­den archi­tec­tu­ur? Op welke wijze dineerde Luís Bar­ragán het liefst?

 

Weet jij het antwo­ord op deze vra­gen? Ont­dek hoeveel jouw collega’s weten over archi­tec­tu­ur in het alge­meen of over jul­lie eigen pro­jecten! Je kunt deel­ne­men in teams of indi­vidueel tegen elka­ar spelen.

 

We spe­len de archi­tec­tu­ur quiz online via Zoom of Teams en met behulp van een pub quiz tool. Alle deel­ne­mers vol­gen de quiz op een com­put­er of tablet en gebruiken hun smart­phone om te antwo­or­den. De quiz kan ook live gep­re­sen­teerd wor­den met een beam­er op bureau.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Neem contact met ons op voor een voorbeeld architectuur quiz en/of de prijslijst!

boek nu!

Duur: ca. 60 minuten
Tal­en: Ned­er­lands, Engels of Duits

 

De quiz bestaat uit meerdere vra­gen­ron­den met veel foto’s, video’s en muziek. De quiz wordt live gep­re­sen­teerd door twee quizmasters.

 

Wij stellen vra­gen over algemene archi­tec­tu­urken­nis (quotes, triv­ia, gebouwen, films en anek­dotes…). Maar we kun­nen ook een archi­tec­tu­urquiz op maat mak­en – bijvoor­beeld over jul­lie eigen pro­jecten. We hebben zelfs een spe­ciale quiz over Vrouwen en Gebouwen in het programma!