archi­ta­ge – 2 werk­plek­ken te huur

In onze nieu­we stu­dio in het cen­trum van Amsterdam zijn twee werk­plek­ken te huur. De ruim­te is mooi, licht en rus­tig. Ide­aal voor b.v. vorm­ge­vers, archi­tec­ten, schrij­vers… 

 

Zelf orga­ni­se­ren wij onder de naam architour  archi­tec­tuur­rond­lei­din­gen in Neder­land. Ver­der zijn wij actief als archi­tec­tuur­jour­na­lis­te en als docent aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst.

 

Het his­to­ri­sche pand in een zij­straat van de Utrecht­sestraat delen wij met meer­de­re kun­ste­naars en een gra­fisch vorm­ge­vings­bu­reau. Onze ruim­te bevindt zich op de eer­ste ver­die­ping en is 63 m² groot. In totaal zijn er vier werk­plek­ken (waar­van wij zelf twee gebrui­ken) en een geza­men­lij­ke ver­ga­der­ta­fel. Ook is er een apar­te keu­ken waar je rus­tig bel­len kan.

 

De werk­plek­ken zijn vol­le­dig inge­richt met hou­ten tafels (1,60m x 0,90m) met Eier­mann-onder­stel­len, bureau­stoe­len en boe­ken­rek­ken. In de keu­ken is evt. nog berg­ruim­te voor ver­de­re spul­len.

Huur:
295 Euro per werk­plek p.m. excl. 21% BTW
incl. Wifi, kof­fie, schoon­maak, gas, water, licht

Inte­res­se? Neem con­tact op met info@architour.nl

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.