archi­tage – werk­plek te huur

In onze nieuwe stu­dio in het cen­trum van Amsterdam is nog 1 werk­plek te huur. De ruimte is mooi, licht en rus­tig. Ide­aal voor b.v. vorm­ge­vers, archi­tec­ten, schrijvers… 

 

In totaal zijn er vier werk­plek­ken in de ruimte, waar­van wij zelf twee gebrui­ken. Wij orga­ni­se­ren onder de naam architour archi­tec­tuur­rond­lei­din­gen in Neder­land. Ver­der zijn wij actief als archi­tec­tuur­jour­na­liste en als docent aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst. De derde werk­plek is ver­huurd aan een gra­fisch vormgever.

 

Het his­to­ri­sche pand in een zij­straat van de Utrecht­sestraat delen wij met meer­dere kun­ste­naars en een vorm­ge­vings­bu­reau. Onze ruimte bevindt zich op de eer­ste ver­die­ping en is 63 m² groot. Er is een geza­me­lijke vergader-/lunchtafel en een aparte keu­ken waar je rus­tig bel­len kan.

 

De werk­plek­ken zijn vol­le­dig inge­richt met hou­ten tafels (1,60m x 0,90m) met Eiermann-onderstellen, bureau­stoe­len en boe­ken­rek­ken. In de keu­ken is evt. nog berg­ruimte voor ver­dere spullen.

Huur:
295 Euro per werk­plek p.m. excl. 21% BTW
incl. Wifi, kof­fie, schoon­maak, gas, water, licht

Inte­resse? Neem con­tact op met info@architour.nl

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.