Amstelkwartier & Kop Weespertrekvaart

Aan de Ams­tel ligt een splin­ternieuwe stadswijk op de voor­ma­lige Zuider­gas­fab­riek- locatie. Hier vind je het hoog­ste houten woonge­bouw HAUT en de nul-op-de-meter woon­toren @Home naast CPO pro­jecten en zelf­bouwkavels. Wonen aan het oev­er­park en tegen­over mon­u­men­tale bomen — het lijkt alsof deze wijk hier alti­jd al lag.

 

Ook de Kop van de Weespertrek­vaart is volop in tran­si­tie: waar ooit het Hells Angels hoofd­kwarti­er stond ontstaat nu een villaw­ijk met jachthaventje.

Tij­dens deze fiet­s­tour bezoek je een hoog­st­edelijke woon­wijk met hoge een duurza­amhei­d­sam­bitie. De inte­gratie van land­schap­pelijke ele­menten en bestaande archi­tec­tu­ur in het ontwerp lev­ert een zeer gevarieerde woonomgev­ing op.

Programma: Amstelkwartier en Kop Weespertrekvaart

Meer Tours in Amsterdam