Amstel­kwar­tier & Kop Weespertrekvaart

Aan de Amstel ligt een splin­ter­nieuwe stads­wijk op de voor­ma­lige Zuidergasfabriek- loca­tie. Hier vind je het hoog­ste hou­ten woon­ge­bouw HAUT en de nul-op-de-meter woon­to­ren @Home naast CPO pro­jec­ten en zelf­bouw­ka­vels. Wonen aan het oever­park en tegen­over monu­men­tale bomen – het lijkt alsof deze wijk hier altijd al lag.

 

Ook de Kop van de Weesper­trek­vaart is volop in tran­si­tie: waar ooit het Hells Angels hoofd­kwar­tier stond ont­staat nu een vil­la­wijk met jachthaventje.

Tij­dens deze fiet­s­tour bezoek je een hoog­ste­de­lijke woon­wijk met hoge een duur­zaam­heids­am­bi­tie. De inte­gra­tie van land­schap­pe­lijke ele­men­ten en bestaande archi­tec­tuur in het ont­werp levert een zeer geva­ri­eerde woon­om­ge­ving op.

Pro­gramma: Amstel­kwar­tier en Kop Weespertrekvaart

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.