Amstel­kwar­tier & Kop Weespertrekvaart

Aan de Amstel ligt een splin­ter­nieuwe stads­wijk op de voor­ma­lige Zuidergasfabriek- loca­tie. Hier vind je het hoog­ste hou­ten woon­ge­bouw HAUT en de nul-op-de-meter woon­to­ren @Home naast CPO pro­jec­ten en zelf­bouw­ka­vels. Wonen aan het oever­park en tegen­over monu­men­tale bomen – het lijkt alsof deze wijk hier altijd al lag.

 

Ook de Kop van de Weesper­trek­vaart is volop in tran­si­tie: waar ooit het Hells Angels hoofd­kwar­tier stond ont­staat nu een vil­la­wijk met jachthaventje.

Tij­dens deze fiet­s­tour bezoek je een hoog­ste­de­lijke woon­wijk met hoge een duur­zaam­heids­am­bi­tie. De inte­gra­tie van land­schap­pe­lijke ele­men­ten en bestaande archi­tec­tuur in het ont­werp levert een zeer geva­ri­eerde woon­om­ge­ving op.

Pro­gramma: Amstel­kwar­tier en Kop Weespertrekvaart

Meer Tours in Amsterdam